Dejima i Nagasaki var den hollandske handelsstation fra 1636 til 1859, hvor havnene i Yokohama og Hakodate også åbnede for udenlandske skibe. Portugiserne brugte også Dejima, men de blev smidt ud fra Japan i 1639 efter Shimabara oprøret. I lidt over 200 år var hollænderne japanernes eneste kontakt til omverden.

Dejima set fra floden Nakashima.
Dejima set fra floden Nakashima. Da Dejima blev bygget var det en ø ud for havnen i Nagasaki. I dag ligger Dejima mere i det man vil kalde down town Nagasaki og det eneste vand i nærheden er fra floden Nakashima.

De første udlændinge kommer til Japan.

Dejima ligger i Nagasaki og er en tidligere hollandsk handelsstation, der var aktiv fra 1636 til 1859. Men hollænderne var ikke de første udlændinger der ankom til Japan, det var portugiserne. Det skete i 1543, da et portugisiske skib driver i land på øen Tanegashima. Tanegashima er den næst største ø i ø-gruppen Osumi, der hører under Kagoshima amt, det sydligste amt på Kyushu. Skibet har bla. våben med og det er første gang japanerne introduceres for våben. De våben portugiserne havde med var luntebøsser, som var en forløber for musketten. Det var våben der kom til at ændre Japans historie.

Francis Xavier – den første kristen i Japan.

Den 27. juli 1549 ankommer et andet skib, denne gang i Kagoshima. Om bord på dette skib er Francis Xavier, en præst fra Jesuiterordenen, 3 andre jesuitter og en japansk mand ved navn Anjiro, som er efterlyst for mord. Francis og de 3 andre jesuitter får dog ikke lov at gå i land før den 15. august. Han kommer til at få stor betydning for Japan, da det er ham der introducere kristendom i Japan og er den første kristne missionær i Japan. Han er i Japan i omkring 2 år, men sprogbarriere gør det vanskeligt at omvende japanerne til kristne.

I de næste 20 år ankommer flere og flere portugisiske skibe til Japan, hovedsagelig Kyushu. Mange af skibene er handelsskibe, der medbringer våben, porcelæn, møbler og sukker. Men med om bord er også mange missionærer, der kommer til Japan for at sprede kristendom og omvende japanerne.

Indgangsporten til Dejima i Nagasaki.
Indgangsporten til Dejima i Nagasaki.

Toyotomi Hideyoshi kommer til magten.

I 1585 kommer Toyotomi Hideyoshi til magten i Japan. Han kan ikke lide de kristne missionære fra Europa og i 1587 udsteder han et forbud mod de europæriske præster. Året efter fratager Hideyoshi de europæriske præster deres steder i Nagasaki, Mogi og Urakami. De kristne har det meget svært i den periode hvor Toyotomi Hideyoshi er ved magten. Han har dog intet imod de portugisiske handelsfolk der ankommer med varer, især våben. Han vil bare ikke have noget med de kristne præster at gøre.

Den 5. februar 1597 bliver en skelsættende dag for kristne i Japan. På denne dag henretter Hideyoshi 26 kristne, både udenlandske præster og japanske kristne, fordi de ikke ville opgive deres tro. De 2 yngste var 13 og 14 år. De bliver senere alle helgenkåret og er kendt som De 26 helgen fra Nagasaki. I perioden 1549 til 1630 er der omkring 760.000 japanere der konvetere til kristendom, nærmere bestemt katolisme.

I 1612 gør Hideyoshi kristendom i Nagasaki forbudt og året efter kommer forbudet til at gælde i hele Japan. Mange kristne reagere ved at flygte ud på små øer, især omkring Nagasaki, hvor de kan skjule sig og være uden for myndighedernes øjne. Det bliver også sværer for udlændingene at handle med Japan og alt udenlandsk handel må nu kun foregå på øen Hirado eller i Nagasaki.

Haven på Dejima.
Haven på Dejima.

Hollænderne ankommer til Japan.

I 1609 opretter hollænderne The Dutch East India Company, en fabrik og handelspost i Hirado. Frem til 1637 er der en hård konkurrance mellem hollænderne, portugiserne, englænderne og kineserne vedrørende handel i Japan.

Men i 1637 sker der noget, der især kommer til gavn for hollænderne. For i 1637 udbryder Shimabara oprøret. Det er et bonde-oprør, hvor de lokale bønder omkring byen Shimabara er utilfreds med de stigende skatter. Bønderne bliver støttet at især portugiserne, som er utilfreds med den hårde linje over for kristne. På det her tidspunkt er det nu Tokugawa Ieyasu der har magten i Japan og han er en hård hund. Han sender 125.000 tropper ud for at nedkæmpe oprøret. Tokugawa Ieyasu har, som sin forgænger Toyotomi Hideyoshi, ikke meget til overs for de kristne. Opstanden bliver slået ned og omkring 37.000 personer, bønder, portugiser og kristne bliver henrettet. Portugiserne bliver smidt ud fra Japan og nu er det kun hollænderne der har ret til at handle med Japan.

Denne bygning er fra 1878. Den har haft flere forskellige formål, bla. engelsk skole, protestantisk seminar ( den første i Japan ), hjem for missionere og hospital. I 1977 køber Nagasaki by bygningen med henblik på bevaring og de istandsætter bygningen der nu står på Dejima.

Dejima bliver bygget.

I 1634 er man i Nagasaki begyndt at bygge en kunstig ø ude i havneområdet. Det er en ø hvor japanerne vil have udlændingene ud så der er bedre styr på handlen, men også et sted hvor japanerne kan kontrollere at der ikke kommer kristne symboler og missionære ind i Japan. Øen er færdig i 1636 og det er Dejima. Til at starte med er det både hollænderne og portugiserne der bor ude på øen, men efter portugiserne bliver smidt ud fra Japan i 1637 efter Shimabara oprøret, har hollænderne nu monopol på handel med Japan.

Hollænderne respektere og overholder bedst muligt Japans forbud mod kristendom og i over 200 år bliver hollænderne ude på Dejima japanernes eneste kontakt til omverden.

En af stuerne i The Former Nagasaki International Club. Det var et sted hvor udlændinge og japanere kunne mødes. Bygningen er fra 1903.
Arkælogiske udgravninger på Dejima har kunne fortælle meget om livet for de hollændere der boede derude, men også meget om hvilken varer der blev importeret og eksporteret. Man har bla. fundet meget porcelæn fra Holland men også England ligesom der er blevet eksporteret japansk porcelæn til Europa.

Livet på Dejima.

Der har boet 10-20 hollændere på Dejima året rundt og de har levet under strenge restriktioner fra de japanske myndigheder. De har været ansatte i The Dutch East India Company. De har haft forskellige opgaver de skulle varetage når der kom skibe. Det gjorde der som regel 1 gang om året, i juli eller august, når vinden var til det. Skibene har sejlet fra Holland, rundt om Sydafrika og over til Jakarta hvorfra de har sejlet op nord mellem Kina og Taiwan og ind til Dejima i Nagasaki.

Ud over hollænderne har der også været en del japanske ansatte på øen. Otona var ham der bestemte. Han bestemte hvem der kunne komme og gå til og fra Dejima. Under han var et antal bogholdere, ekspedienter og andre personer der især sørgede for at intet blev smuglet ind til Nagasaki.

Porcelæn fundet ude på Dejima.
Porcelæn fundet ude på Dejima.

Det er ikke kun varer som våben, procelæn og sukker der er blevet udvekslet mellem Japan og de hollandske skibe. Med tiden kommer også læger og videnskabsmænd til Japan med de hollandske skibe. Der er blevet udvekslet viden om medicin, skrevet ordbøger så hollænderne kunne lære japansk og omvendt. Senere bliver der åbnet et hospital, hvor man også kan studere medicin og lægevidenskab.

Kobber er en anden varer der købes i Japan og sejles til Holland i meget store mængder.
Et af de hollandske skibe der har sejlet til og fra Japan.
Et af de hollandske skibe der har sejlet til og fra Japan.

Kommandør Matthew Perry ankommer til Japan.

I 1853 sker der endnu en ting der kommer til at have afgørende betydning for Japans historie og åbningen af Japan for omverden.

Den 8. juli 1853 kan man ser 4 skibe sejle op langs kysten nær Uraga i Yokusaka ( det er cirka 40 minutter fra hvor jeg bor ). Skibene kommer fra Amerika og den øverst befalenden for skibene er en kommandør ved navn Matthew Perry. Hans mål er at få en handelsaftale med Japan og tilladelse til at sejle ind i japanske havne andre end Nagasaki.

Japan har på dette tidspunkt ikke nogen militær flåde, der kan forsvare Japan mod det stigende antal af skibe fra bl.a. Frankrig, England og Rusland der ofte ankommer og søger tilladelse til at anlægge havn. Japanerne kan godt se det er et slag de vil tabe, så Kommandør Perry får en aftale i hus om at britiske skibe kan ligge til i Hakodate og Nagasaki. Året efter indgåes endnu en aftale der også tillader skibe fra andre lande at anlægge japanske havne.

Yokohama bliver også udset som en havn hvor udenlandske skibe kan lægge til, men havnen skal først bygges. Havnen åbner i 1859.

En hollandsk - japansk ordbog, håndskrevet.
En hollandsk – japansk ordbog, håndskrevet.
Her har den hollandske chef boet oppe på 2. sal. Hans kontorer har ligget nedenunder.

Ude på Dejima er der også sket ting og sager. Havnen i Nagasaki er blevet udvidet og Dejima ligger nu langt tættere på Nagasaki og er ikke længere en ø ude for Nagasaki Havn med landfast med byen via en bro.

Tokugawa styret falder.

Flere og flere skibe anlægger havne i Japan og indflydelsen fra omverden bliver større og større. I 1867 kan det japanske Tokugawa styrer, der har været ved magten i næsten 250 år, ikke længere modstå presset og kollapser. Det er slutningen og begyndelsen på en turbulent periode i japansk historie. Dejima er nu Hollandsk Konsulat, den industrielle revolution tager sin spæde begyndelse og det feudale klassesamfund med samuraier som det kendes i Japan ophører langsomt med at eksistere.

I 1873 bliver forbudet mod kirstendom også ophævet og de første præster og missionærer kommer til Japan. De begynder at bygge kirker især i området omkring Nagasaki og mange af de skjulte kristne begynder at komme frem og bekende deres tro til de præster og missionærer, der nu frit kan opholde sit i Japan uden at risikere at blive slået ihjel. Mange af de skjulte kristne vælger at forblive i skjul og ikke bekende deres tro til de udenlandske præster og missionærer. En af grundene er, at den kristendom de praktisere efter så mange år i skjul nu er væsentlig anderlede end den kristendom vi kender fra Europa.

Kontoret hvor den japanske tilsynsførende har holdt øje med hvad der blev bragt fra Dejima og ind til Nagasaki.

Dejima i dag.

Fra 1869 og frem til 1920 bliver der bygget og udvidet en masse omkring havnen i Nagasaki. Det betyder at dele af Dejima forsvinder. I dag er det lidt svært at fornemme at det engang har været en ø hvor man sejlede til og fra inde fra Nagasaki for nu ligger det nærmest inde midt i Nagasaki by og det eneste vand i nærheden er floden Nakashima.

I 1922 bliver Dejima udnævnt til at været et Nationalt Historisk Sted. Nagasaki blev under 2. verdenskrig bombet sønder og sammen og så smed amerikanerne lige en atombombe oven i, hvilket gjore at der ikke var meget tilbage af det oprindelige Nagasaki. Nogen bygninger har dog overlevet fordi de har været over 2 km fra ground zero hvor atombomben sprang. Men ellers er det nye bygninger der er bygget efter tegninger og billeder af de originale.

Det har været et omfattende projekt at restaurere Dejima. Først har man foretaget arkæologiske udgravninger af områet og man har skulle tilbage købe områder der var i privat-eje. Hele projektet med udgravninger, flytning af original bygninger, lave nye bygninger efter tegninger og billeder og indrette dem til museer startede i 1951. Det er først i 2017 at de bliver færdig med hele projektet.

Portugiserne havde sukke med da de kom til Japan. En ting japanerne blev meget glade for og købte i meget store mængder af portugiserne og senere hen af hollænderne.
Portugiserne lærte bl.a. japanerne at bage. En ting der blev meget populært var Castella og hvis man i dag rejser til Nagasaki kan man ikke komme uden om netop Castella. Det er en af de mest populære kager i Japan selv den dag i dag. Castella fra Nagasaki anses som den original og bedste. Det er Castella på øverste række til venstre.

Min mening om Dejima.

Det var et af mine ønske at besøge netop Dejima da vi begyndte at planlægge vores tur til Nagasaki. Dejima er så stor en del af historien om ikke kun Nagasaki men også Japans historie. Og hold nu op hvor fortæller de den godt på Dejima. Alle bygningerne er indrettet som museum med forskellig tema. Informations tavlerne er på både japansk og engelsk, så man får virkelig meget ud af det, hvis man tager sig tid til at læse dem og det er jeg nørden der gør så vi endte med at være der i over 2 timer. Et besøg på Dejima er et must hvis man besøger Nagasaki.

En sjov detalje om navnet Dejima er når man se på hvordan det skrives på japansk med kanji 出島 så betyder det exit island altså udgang. Det fortæller også en del om hvad japanerne har følt omkring udlændingene dengang. At de helst ville have udlændingene ud af Japan. Jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet da jeg så den japanske måde at skrive navnet på.

Praktiske oplysninger.

  • Entre : 520 yen ( 26,29 kr ).
  • Åbningstider : 08.00 – 21.00. Entreen lukker kl. 20.40.
  • Lukkedage : ingen.
  • Adgang : sporvogn nr 1 mod Sofukuji. Stå af på Dejima stoppested.
  • De udlåner gratis klappevogn til babyer og kørestole til gangbesværet.

You might also enjoy: